- pokud vozidlo nejede dobře na benzín nepojede dobře ani na plyn. Chod motoru na plynový pohon většinou kopíruje chod motoru při pohonu na benzín.

- při spalování LPG dochází k menšímu zakarbonování oleje a tím je prodloužena jeho životnost.

- interval pro výměnu svíček je možno zkrátit na zhruba na polovinu (vyšší teplota hoření).

- při závadě na zapalovací soustavě (svíčky, kabely, rozdělovač, zapalovací lišta, snímač otáček apod.) může dojít u vozidel s vícebodovými systémy ke zpětnému zášlehu do sacího potrubí (které je, pokud je to technicky možné, chráněno protizášlehovou klapkou, která vzniklý tlak upustí). Nejedná se o nic nebezpečného, pouze zbytek nespálené směsi shoří v sacím potrubí motoru a tak dojde k vynechání motoru a přibrzdění vozidla. Tento problém jde většinou snadno vyřešit opravou zapalovací soustavy. Nevyskytuje se u sekvenčního vstřikování LPG!!!!

- bezpečnost LPG zařízení při havárii vozidla je oproti benzínu podstatně vyšší. Nádrže jsou konstruovány tak, aby při nárazu nepraskly, dochází pouze k jejich deformaci - podle deformace havarovaného vozidla. Bez přístupu vzduchu do nádrže nemůže nádrž explodovat (pouze vlivem dlouhodobého působení vysoké teploty hořícího vozidla může dojít k roztavení nádrže - v té době jste již v bezpečné vzdálenosti od vozidla). Takové zprávy, jako jsou ,,výbuch vozidla na LPG", které jsou občas k vidění v novinách a televizi prosím ignorujte, protože z 99% jsou to pouze mediálně nafouknuté bubliny. Pokud ale máte automobil například v garáži a cítíte typický zápach plynu, tak si prosím nezapalujte, vyvětrejte a okamžitě navštivte odborný servis LPG, který závadu odstraní.

- sami nezasahujte do LPG zařízení ve vozidle

- montáž a servis LPG zařízení svěřte pouze odborné firmě - nejlépe s dlouholetými zkušenosti a kladnými referencemi. Nesvěřujte automobil žádným ,,garážníkům", kteří vám za montáž nabízí výrazně nižší cenu než ostatní. Při případném problému s funkcí LPG zařízení a následné reklamaci, mívají zákazníci neseriozních firem problémy s uznáním reklamace, případně jsou nuceni ji zaplatit. Tento přístup pak vrhá špatný dojem i na odbornou montáž a servis LPG zařízení autorizovaných firem.

- spotřeba vozidla na LPG oproti benzinu mírně vzroste, ale při srovnání roční průměrné spotřeby pohonných hmot je úspora při pohonu na LPG cca 50%.

- nádrž lze dnes již umístit do většiny automobilů místo rezervního kola (snad jedinou nevýhodou pohonu na LPG bylo po dlouhou dobu umístění nádrže v zavazadlovém prostoru automobilu, kde zabírala místo).

- cena PROPAN-BUTANU (LPG) je již dnes na úrovni cen Evropské Unie a nepředpokládáme proto její zvýšení po vstupu do EU.

Výše uvedené poznámky vyplývají z našich dlouholetých zkušeností s montážemi LPG zařízení do vozidel. Na základě těchto zkušeností sdělujeme zákazníkovi dopředu maximum informací, abychom předešli případným pozdějším problémům.

Klasický systém LPG

Kapalný plyn proudí z nádrže do plynového ventilu,kde se zbaví nečistot a dále pak teče do tlakového regulátoru v prostoru motoru. V tomto regulátoru se zkapalněný plyn odpaří a tlak LPG se upraví na stabilní hodnotu. Poté proudí LPG hadicí přes škrtící ventil nebo krokový motor (dle typu vozidla) do směšovače (mixéru),kde se plyn míchá se vzduchem a přes sací potrubí je nasáván do motoru.

Řízení spalování LPG:
-karburátory:přes škrtící ventil,který je nastaven měřením emisním přístrojem pro optimální spalování -řízené karburátory:přes škrtící ventil,který je nastaven měřením emisním přístrojem pro optimální spalování -jednobodové systémy neřízené:přes škrtící ventil,který je nastaven měřením emisním přístrojem pro optimální spalování -jednobodové systémy řízené:přes krokový motor ovládaný řídící jednotkou LPG(řízené lambda sondou-musí být funkční !!!!!) -vícebodové neřízené systémy:přes škrtící ventil,který je nastaven měřením emisním přístrojem pro optimální spalování -vícebodové systémy řízené:přes krokový motor ovládaný řídící jednotkou LPG(řízené lambda sondou-musí být funkční !!!!!

Postup při přestavbě automobilů na propan butan.

Podle současné, platné legislativy jsou dva druhy přestaveb:

HROMADNÁ PŘESTAVBA

- schválená MD na vybrané typy vozidel. Provádí montážní dílna, schválení na OÚ (cena 50,- Kč).

INDIVIDUÁLNÍ PŘESTAVBA

- držitel vozidla žádá předem na OÚ. U vozidel bez katalyzátorů a s neřízenými katalyzátory postačí kontrola provedené zástavby, včetně měření emisí u vybraných STK a následně na OÚ (cena cca 1000 - 2000,- Kč). U vozidel s řízeným katalyzátorem je nutná kontrola v uznané státní zkušebně - VÚMV Praha, nebo ÚSMD Praha, České Budějovice, Pardubice a následně na příslušném OÚ. Cena za tuto službu je 7 500,- Kč

Výhody:
 • náklady na pohonné hmoty klesají téměř na polovinu (ve srovnání s benzinem)
 • prodlužuje se životnost motorového oleje i samotného motoru, nevytvářejí se karbonové usazeniny
 • plyn produkuje čistší výfukové plyny než benzin a nafta
 • dvě plné nádrže značně zvětší dojezd vozidla
 • možnost jezdit na benzin zůstává
 • snížení hlučnosti motoru
 • zamezení zcizení pohonných hmot
 • dostatečně rozšířená síť čerpacích stanic LPG v ČR (cca 560) i Evropě

  Nevýhody:
 • investice na pořízení (schválení) zařízení do vozidla (10 000 - 40 000 Kč)
 • zmenšení zavazadlového prostoru (možnost použití nádrže do prostoru rezervního kola)
 • snížení výkonu motoru (asi 5%)
 • zvýšení spotřeby paliva (asi 10%)
 • Návratnost při přestavbě automobilů na propan butan
 • Návratnost: (ceny květen 2005) při průměrné hodnotě cen benzínu 28 Kč , LPG 13,- Kč a spotřebě 8 litrů benzinu a 9 litrů LPG jsou náklady na 1 km - 2,20 Kč u benzinu a 1,35 u LPG. Úspora provozu na LPG je tedy 0,85 Kč na 1 km. Snadno si lze tedy spočítat návratnost počáteční investice do přestavby.

  Bezpečnostní prvky při přestavbě automobilů na propan butan

 • Tlaková nádrž
 • Víceúčelový ventil - Multiventil
 • Upevnění tlakové nádrže
 • Plynotěsná schránka

  Tlaková nádrž
  Je vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny kvalitní technologií. Nádrž je zkoušena tlakovou zkouškou na tlak 67 bar. (tlak při čerpání LPG je 10 bar)

  Upevnění tlakové nádrže
  ve vozidle je z bezpečnostních důvodů zkoušeno nárazovou zkouškou EHK č. 32 a dynamickou zkouškou.

  Víceúčelový ventil
  omezuje naplnění nádrže na 80%, je vybaven tlakovou a tepelnou pojistkou, která při zvýšení tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla. Funkčnost se zkouší "Bon fire" testem. foto multiventil

  Plynotěsná schránka
  Společně s odvětrávacím potrubím, odvádí případný úniklý plyn mimo prostor vozidla. Důležité je upevnění a zajištění hadice odvětrávacího potrubí sponami a použití průchodek. foto plynotěsná schránka a hadice